Đặt tên email chuyên nghiệp

Lần trước lầm bầm về chuyện gửi email, còn lần này về chuyện đặt tên email Đã có nhiều bài viết chia sẻ kinh nghiệm đặt tên email như thế nào để chuyên nghiệp hơn, nôm na không nên đặt những tên sặc mùi cải lương kiểu như hoàngtửếch@ côngchúatuyết@… thì dù CV bạn có… Continue reading Đặt tên email chuyên nghiệp