Dịch vụ email doanh nghiệp khuyên dùng

Hồi trước mình giới thiệu những dịch vụ email miễn phí như Zoho, chất lượng khá ok nhưng sau một thời gian sử dụng thì sẽ có nhiều bất cập như hạn chế số lượng mail gửi trong ngày, giới hạn dung lượng file đính kèm, đứt cáp thì mail gửi và nhận chậm hơn… nói… Continue reading Dịch vụ email doanh nghiệp khuyên dùng