“Có một phố vừa đi qua phố” và những thanh niên “láo lếu”

Ai nghiêm túc chớ có cau mày: đây là chuyện của các thanh niên-họa sĩ. Mà xét cho cùng, tuổi thanh niên sôi nổi nào chẳng có yếu tố “láo lếu” đi cùng, trừ phi lâu quá, bạn đã quên… Nhặt từ mồm Châu Điên Ngày 15.3.2008. Châu Điên nói: “A lô…! A lô… ông… Continue reading “Có một phố vừa đi qua phố” và những thanh niên “láo lếu”